In de vorige nieuwsbrief berichtten we over de publicatie van Noyce et al., waarin het uitgestorven paardenpokken virus synthetisch gereconstrueerd is. De discussie over het nut en de noodzaak van dit onderzoek, en het Amerikaanse overzichtsmechanisme continueert.

De publicatie waarin de synthese van het inmiddels uitgestorven paardenpokkenvirus wordt beschreven door Noyce et al. wakkerde begin dit jaar de internationale dual-use discussie over onderzoek in de levenswetenschappen aan. Critici reageerden dat deze studie voor kwaadwillenden een ‘recept’ kan zijn voor het maken van het zeer gevaarlijke, door de WHO in 1980 uitgeroeide, mensen-pokken-virus (variola). De auteurs claimen dat deze studie slechts een blauwdruk betreft om eenvoudiger onschadelijke vaccin-stammen voor virussen te maken.

De discussie continueert met twee commentaren in het tijdschrift American Society for Microbiology. Professor Gregory Koblenz vindt dat de geclaimde voordelen van het reconstrueren en gebruiken van paardenpokkenvirus als een vaccin voor (humane) pokken, zwak onderbouwd wordt door wetenschappelijke kennis (klik hier voor het originele artikel). Verder spreekt hij zijn zorgen uit over het commerciële belang van partijen, en het gebrek aan overzicht van de overheid op dual-use onderzoek dat gefinancierd wordt door commerciële partijen. Het huidige dual-use beleid van de Verenigde Staten richt zich op onderzoek dat gefinancierd wordt door de staat.

In een ander commentaar betogen Diane DiEuliis en Gigi Kwik Gronvall het belang van een analytisch framework waarmee de risico’s en de voordelen van dual-use onderzoek afgewogen kunnen worden (klik hier voor het originele artikel). Daar hoort ook verantwoorde communicatie en publicatie van de onderzoeksgegevens bij. Dit stuk beschrijft hoeveel afwegingen en partijen bij het komen tot een afweging betrokken zijn. Ze sluiten af met een waarschuwing dat deze casuïstiek laat zien dat huidige biosecurity maatregelen, dual-use controle en preparatie nog niet voldoende zijn.