De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) heeft samen met dienst Justis een handleiding opgesteld met screeningsprofielen voor het aanvragen van een Verklaring Omtrent het Gedrag voor medewerkers die werken met Chemische, Biologische, Radiologische of Nucleaire stoffen.

Betrouwbaar en goed opgeleid personeel is belangrijk voor biosafety en biosecurity binnen een organisatie. Afhankelijk van verantwoordelijkheden die bij een functie horen, kan een aanvullende personeelsscreening door de organisatie aan een medewerker gevraagd worden. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) heeft in 2014 samen met dienst Justis een handleiding opgesteld met screeningsprofielen voor het aanvragen van een Verklaring Omtrent het Gedrag. Deze handleiding is bedoeld voor organisaties waar medewerkers werken met Chemische, Biologische, Radiologische of Nucleaire (CBRN) stoffen, en kan helpen bij het opzetten of uitvoeren van screeningsbeleid.

In de handleiding worden vijf screeningsprofielen beschreven voor verschillende medewerkers: ‘werken met CBRN-stoffen’, ‘inkopen van CBRN-stoffen’,  ‘beveiligen van CBRN- stoffen’, ‘vervoeren van CBRN-stoffen’ en ‘Facilitaire taken en management op locaties met CBRN-stoffen’. Indien u deze beschrijving en bijbehorend screeningsprofiel op de VOG-aanvraag gebruikt, dan hanteert Dienst Justis een terugkijktijd van 10 jaar, in plaats van de standaard 4 jaar. De handleiding bevat een uitgebreide omschrijving van de profielen en uitleg over screeningsbeleid.