Bureau Biosecurity gaat regelmatig naar online internationale bijeenkomsten met als doel kennis delen, kennis halen en netwerken. Zo hebben we een presentatie verzorgd tijdens de Conferentie van het Biologische Wapenverdrag en hebben we over dual use risico’s gesproken tijdens een EBSA webinar. In dit nieuwsbericht leest u meer over deze bijeenkomsten.

Conferentie van het Biologische Wapenverdrag

Bureau Biosecurity is als expert voor de Nederlandse delegatie digitaal aanwezig geweest tijdens de Meeting of Experts van het Biologische Wapenverdrag (BWC) in Geneve. In de vergadering is onder andere gesproken over de oprichting van een commissie wetenschap binnen de BWC om de diplomaten beter te kunnen ondersteunen. Tijdens de plenaire vergadering waarin nieuwe ontwikkelingen op gebied van wetenschap en technologie besproken werden, heeft Bureau Biosecurity de Dual-Use Quickscan gepresenteerd. De vergadering en de presentatie zijn terug te kijken via https://media.un.org/en/asset/k1r/k1rdrbnpuf.

EBSA Thursday – BioEthics and Dual-Use in relation to BioRisk

Op 16 september heeft Bureau Biosecurity een presentatie verzorgd tijdens de webinar van de European Biosafety Association (EBSA) over dual-use in relatie tot biorisk. Dr. Takis Vidalis heeft voorafgaand een algemeen overzicht gegeven van bioethiek en ethische dilemma’s in de wetenschap. Lees meer op https://www.ebsaweb.eu/events/ebsa-event/194/ebsa-thursday-bioethics-dual-use-in-relation-to-biorisk#.YTi0zaGxVPY