Bureau biosecurity gaat regelmatig naar bijeenkomsten in het buitenland met als doel kennis delen, kennis halen en netwerken. Zo zijn we binnenkort aanwezig bij het eerste biosecurity symposium van de ABSA en bij een bijeenkomst van de IEGBBR. In dit nieuwsbericht leest u meer over deze bijeenkomsten. Op dit moment is het niet zeker of deze bijeenkomsten doorgaan in verband met COVID-19.

Het doel van ‘Bureau Biosecurity internationaal’ is om u te informeren over onze buitenland activiteiten. Waar zijn we geweest en waar kunt u ons mogelijk tegen komen. Gaat u zelf naar het buitenland en wilt u daar biosecurity kennis en informatie delen, aarzel niet om contact met ons op te nemen. Wellicht kunnen we u ondersteunen met materiaal of met het delen van ervaringen die wij in bepaalde landen hebben opgedaan.

ABSA International’s 1st Biosecurity Symposium

De American Biological Safety Association (ABSA) organiseert van 12 t/m 15 mei een biosecurity symposium. Onderwerpen die tijdens dit symposium aan bod komen zijn onder andere biosecurity governance, implementatie, training, cyberbiosecurity en biosecurity in DIY communities. Bureau Biosecurity levert een bijdrage in de vorm van een presentatie over biosecurity in Nederland en Europa. https://biosecuritysymposium.org/

Bijeenkomst IEGBBR

De International Expert Group of Biosafety and Biosecurity Regulators (IEGBBR) is een internationale expert groep waarin 11 landen, waaronder Nederland, vertegenwoordigd zijn. Deze groep komt om het jaar bijeen om de laatste beleidsontwikkelingen op het gebied van Biosafety en Biosecurity met elkaar te delen, zoals hoe om te gaan met GAPIII, inspecties van BSL3 en BSL4 laboratoria en herziening van lijsten van security gevoelige agentia. In juni is er een bijeenkomst van de IEGBBR in Parijs. https://iegbbr.org/

EBSA conference 2020 – Luxembourg

De jaarlijkse conferentie van de Europese Biosafety Association (EBSA) is in verband met COVID-19 verplaats naar het najaar. Vanuit Bureau Biosecurity zijn we voornemens de resultaten van een EU Europese unie (Europese unie) project over biosecurity in Europa te presenteren. In het kader van dit EU project zal in juni een bijeenkomst in Brussel georganiseerd worden, waar de resultaten worden gepresenteerd aan en bediscussieerd met afvaardiging vanuit alle EU lidstaten. Ook zal daar met Europese Commissie besproken worden welke rol de EU zou kunnen spelen in het versterken van biosecurity binnen de individuele lidstaten. https://ebsaweb.eu/luxembourg