Heeft u ten allen tijde zicht op uw te ontvangen pakketjes of raken er in uw organisatie wel eens pakketjes zoek? Heeft u er ooit bij stil gestaan dat er biosecurity risico’s zitten aan het versturen en ontvangen van pathogenen per post? 

Het scenario: zwervend pakketje

Voor een nieuw op te zetten onderzoek worden er hoog-risico pathogenen naar uw organisatie gestuurd. De onderzoeker die het pakket zou moeten ontvangen vindt dat de verzending te lang duurt en neemt contact op met de afzender. De afzender geeft aan dat hij enkele dagen geleden een ontvangstbevestiging heeft gekregen van een medewerker van uw organisatie. Door navraag en een interne zoektocht wordt het pakket gevonden op een andere afdeling. Welke biosecurity risico’s zijn er in dit scenario? En belangrijker nog, hoe zijn deze te voorkomen?

Risico’s en handelingsperspectief

Hoogrisico materialen kunnen zoek raken of zelfs worden gestolen. Dit risico neemt toe wanneer materialen uit de beveiligde omgeving van het laboratorium gehaald worden, aangezien meer mensen er nu potentieel toegang toe hebben. Bij transport van deze materialen wordt het beheer bovendien overgedragen van de verzender via een vervoerder naar de ontvanger van het pakket. Daarom is het van groot belang dat:

  • de overdracht van hoogrisico materiaal vooraf wordt geregeld en goedgekeurd door de verantwoordelijke partijen;
  • het transport wordt uitgevoerd door een erkende en gekwalificeerde vervoerder;
  • er registratie en actief beheer is van de materialen voor, tijdens en na het transport. 

Door de verantwoordelijkheid aan meerdere personen toe te wijzen, kan de controle over het materiaal worden gewaarborgd. Registratie kan tevens voorkomen dat het zoek raken of diefstal van materiaal onopgemerkt blijft. 

Jouw scenario delen

Zou je graag eens met Bureau Biosecurity verder praten over hoe je met dit scenario om kunt gaan, schroom niet om contact op te nemen. Loop je zelf tegen een biosecurity scenario aan die je graag zou willen delen met vakgenoten, laat het ons weten! Het Bureau Biosecurity is te bereiken via biosecurity@rivm.nl.