Iedere nieuwsbrief zullen we een actueel scenario schetsen met betrekking tot biosecurity. We trappen af met een scenario waarbij een labmedewerker veel overuren maakt, iets wat gedurende de COVID-19 pandemie bij vele laboratoria zal voorkomen. Is onderstaand scenario herkenbaar? Wat zou jij doen in zo’n geval? Hoe gaat jouw organisatie hiermee om? Wat betekent dit voor biosecurity?

Het scenario: overwerk

Door de COVID-19 pandemie wordt er veel SARS-CoV-2 onderzoek verricht en is het team versterkt met nieuwe labmedewerkers. Een van de nieuwe labmedewerkers maakt lange dagen en komt in het weekend vaak terug om experimenten SARS-CoV-2 af te ronden. Deze medewerker heeft hiervoor toestemming gevraagd aan het hoofd van het laboratorium en deze ook gekregen, maar directe collega’s noch leidinggevende zijn op de hoogte hoe vaak deze persoon alleen werkt en wat de exacte werkzaamheden zijn.

Risico’s en handelingsperspectief

Indien naleving van de veiligheidsvoorschriften en bijbehorende registratie toch geen duidelijkheid bieden over de werkzaamheden, kan dit leiden tot een gevoel van onveiligheid. Daarnaast biedt werken zonder toezicht de mogelijkheid tot misbruik van gevoelige informatie, hoogrisico materiaal en faciliteiten.  Om deze risico’s te verkleinen kunnen procedures opgesteld worden die duidelijkheid bieden aan het personeel omtrent de afspraken over alleen werken of werken buiten reguliere werktijden. Ook biedt het vooraf melden van werken buiten reguliere werktijden mogelijkheden tot controle door de beveiliging of leidinggevende.

Jouw scenario delen

Zou je graag eens met Bureau Biosecurity verder praten over hoe je met dit scenario om kunt gaan, schroom niet om contact op te nemen. Loop je zelf tegen een biosecurity scenario aan die je graag zou willen delen met vakgenoten, laat het ons weten! Het Bureau Biosecurity is te bereiken via biosecurity@rivm.nl.