Op deze pagina schetsen we weer een actueel scenario met betrekking tot biosecurity. Dit keer is het een scenario over een onderhoudsmonteur. Is dit scenario herkenbaar? Wat zou jij doen in zo’n geval? Hoe gaat jouw organisatie hiermee om? Wat betekent dit voor biosecurity?

Het scenario: de monteur

Een onderhoudsmonteur van buiten de organisatie komt langs voor een reparatie aan apparatuur binnen het BSL-III lab. Volgens het protocol wordt er gekeken of er een onderhoudsafspraak gepland is. Dit blijkt het geval, al is de monteur wel twee uur te vroeg. De monteur wordt, ook volgens het protocol, begeleid door een medewerker het laboratorium binnengelaten. De reparatie blijkt ingewikkeld te zijn en lang te duren. De medewerker besluit de monteur tijdens de koffiepauze door te laten werken terwijl de andere medewerkers het laboratorium verlaten. Nadat de monteur is vertrokken is blijken er enkele ampullen met hoogrisicopathogen en bijbehorende protocollen te ontbreken.

Risico’s en handelingsperspectief

In organisaties waarbinnen met hoogrisico pathogenen wordt gewerkt zijn autorisatiesystemen ingericht met beperkte toegang tot vitale gebieden. Medewerkers met toegang tot deze vitale gebieden zijn getraind om onbevoegden niet zo maar toe te laten. Toch is het toelaten van onbevoegden voor onderhoud en reparaties soms noodzakelijk. Juist in afwijkende situaties kan uw organisatie kwetsbaar zijn. Ongeautoriseerde personen kunnen schade aanrichten in het vitale gebied of hoogrisico materiaal ontvreemden. Daarom is het ook voor dergelijke afwijkende situaties het van belang dat er protocollen zijn opgesteld hoe er gehandeld wordt en dat medewerkers hier bewust en alert mee omgaan. Zorg in ieder geval voor identiteitscontrole van onbevoegden en registreer wie wanneer (bijvoorbeeld buiten werktijden) toegang heeft gehad tot vitale gebieden. Probeer een cultuur van alertheid onder medewerkers te creëren en biedt mogelijkheid voor het signaleren van afwijkende situaties en mogelijke veiligheidsrisico’s.

Jouw scenario delen

Zou je graag eens met Bureau Biosecurity verder praten over hoe je met dit scenario om kunt gaan, schroom niet om contact op te nemen. Loop je zelf tegen een biosecurity scenario aan die je graag zou willen delen met vakgenoten, laat het ons weten! Het Bureau Biosecurity is te bereiken via biosecurity@rivm.nl.