De Kwetsbaarheidsanalyse is nu ook in het Engels beschikbaar via www.biosecurityvulnerabilityscan.nl! Handig voor internationale medewerkers, of om te gebruiken bij projecten in het buitenland.

De Biosecurity Kwetsbaarheidsanalyse is vanaf nu ook in het Engels beschikbaar. De ‘Biosecurity Vulnerabilityscan’ is te bereiken via: www.biosecurityvulnerabilityscan.nl. Met deze analyse kunt u de biosecurity kwetsbaarheden van uw organisatie onderzoeken. De kwetsbaarheidsanalyse is opgebouwd rond de acht pijlers die horen bij biosecurity. Bij elke pijler treft u vragen en scenario's. Door de analyse te doorlopen krijgt u een overzicht van uw biosecuritysituatie, en krijgt u maatregelen aangereikt.