Eén van de ambities van Bureau Biosecurity is dat studenten in de levenswetenschappen gedurende hun studie geïnformeerd worden over bioveiligheid, waaronder de onderwerpen biosecurity en dual-use. Daarom verzorgt Bureau Biosecurity gastcolleges en seminars en ontwikkelt Bureau Biosecurity e-learning modules voor studenten.

Bureau Biosecurity vindt het belangrijk dat studenten in de levenswetenschappen gedurende hun studie geïnformeerd zijn over bioveiligheid. Hiertoe staat Bureau Biosecurity in contact met verschillende onderwijsinstellingen over het inpassen van biosecurity en dual-use in relevante onderwijscurricula. Bureau Biosecurity verzorgt onder andere gastcolleges en seminars. 
In dit kader verzorgde Bureau Biosecurity op donderdag 13 april in samenwerking met de Graduate School of Life Sciences (GSLS) van Utrecht University een seminar over Biosecurity and Bioterrorism voor 200 masterstudenten. Aan de hand van de geschiedenis van biologische wapens, de pijlers voor biosecurity, dual-use en interactieve scenario’s maakten de studenten kennis met biosecurity. 

Om de ambities rondom onderwijs te realiseren, ontwikkelt Bureau Biosecurity momenteel e-learning modules die studenten (en later ook onderzoekers en laboratoriummedewerkers) eenvoudig kunnen volgen. Het idee is dat hogescholen, universiteiten en andere instellingen deze modules in de toekomst vrij toegankelijk kunnen gaan gebruiken. Het streven daarbij is dat de modules gaan aansluiten bij reeds bestaande initiatieven. Bureau Biosecurity vindt het daarom belangrijk om dit goed af te stemmen met stakeholders. 

Vind je het leuk om met ons van gedachten te wisselen over biosecurity en dual-use in het onderwijs of zou je deze onderwerpen in jouw onderwijsinstelling graag (beter) aan bod willen laten komen, neem dan contact met ons op via biosecurity@rivm.nl.