Bureau Biosecurity heeft op 9 maart jl. een biosecurity cursus op maat verzorgd voor de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Het doel van deze bijeenkomst was het vergroten van biosecurity-bewustwording binnen de organisatie. Het programma was samengesteld in overleg met Rien van Immerseel (directeur bedrijfsvoering NVWA) en omvatte onder meer een introductie van biosecurity en een interactieve sessie. In een interview legt Rien van Immerseel uit hoe de NVWA de biosecurity training ervaren heeft en wat de vervolgstappen zijn.

Wat was voor de NVWA de aanleiding om contact op te nemen met Bureau Biosecurity?

“De NVWA heeft een groot aantal taken, waaronder het transport van monsters die in laboratoria moeten worden gecontroleerd op onder andere de aanwezigheid van virussen. De laatste jaren was de NVWA al met vele vormen van beveiliging bezig, zoals fysieke beveiliging, informatiebeveiliging, beveiliging in het kader van de Wet Politie Gegevens (WPG), de wet Bescherming persoonsgegevens en integriteit. Het onderwerp Biosecurity kwam wel steeds voorbij, maar het kwam er niet van om hier actie op te zetten. Vervolgens kregen we te horen dat er wordt gewerkt aan de wetgeving op dit terrein. Dat was voor de NVWA het signaal om dit onderwerp daadwerkelijk op te pakken en contact te leggen met Bureau Biosecurity.” 

Plan van aanpak, doel en doelgroep

“Bureau Biosecurity heeft in afstemming met de NVWA een interactief opgesteld. Het belangrijkste doel was om het bewustzijn te vergroten ten aanzien van biosecurity en de veiligheidseisen daar omheen. De workshop werd zo voorbereid dat een groot aantal werkvelden uit de organisatie, waaronder transporteurs, beveiligingsmedewerkers, laboratoriummedewerkers en management, konden deelnemen aan de workshop. Sommige deelnemers vroegen zich van tevoren af of ze in deze groep wel thuishoorden, hierdoor was het verwachtingspatroon van de deelnemers vooral blanco.” 

Zijn uw verwachtingen van de biosecurity-cursus uitgekomen?

“De verwachtingen zijn meer dan uitgekomen. Mensen waren zeer enthousiast en bleven met name door het gevarieerde programma zeer betrokken bij dit thema. Ook de discussies naar aanleiding van het invullen van de Biosecurity Zelfscan Tool werd als zeer positief beoordeeld. Mede omdat het een gemêleerd gezelschap was, was er veel discussie en interactie over hoe security binnen de organisatie geregeld was en kwamen ook aantal verbeterpunten aan de orde. De verwachting (het vergroten van biosecurity-bewustwording, red.)  is uitgekomen.” 

Wat heeft de bijeenkomst opgeleverd en welke veranderingen heeft het binnen de NVWA teweeggebracht?

“Het is duidelijk dat bewustzijnsvergroting zeker heeft plaatsgevonden, maar het is wel een langzaam proces. Het is belangrijk dat biosecurity samen met ‘security algemeen’ en ‘integriteit’ continu op de agenda blijft staan anders zakt de aandacht voor dit onderwerp weg. Inmiddels is het onderwerp biosecurity een vast onderdeel geworden van de overleggroep beveiliging binnen de NVWA. Vanuit het management is ook één van de afdelingshoofden betrokken bij deze overleggroep. Hierdoor staat het onderwerp naast de andere thema’s op de agenda en krijgt het de volle aandacht.“