Bureau Biosecurity verzorgt lezingen, workshops en cursussen over biosecurity om bewustwording in Nederland te vergroten. We worden steeds vaker door organisaties gevraagd, en stemmen de lezing of workshop af op de doelgroep. Om een idee te geven waar u ons zoal voor kunt vragen, geven we hieronder een kort overzicht van bijeenkomsten waar we de afgelopen maanden een lezing hebben gegeven.

  • De 'Waag Society' uit Amsterdam organiseerde twee bijeenkomsten met als thema: 'Bioterrorisme - feit of fabel?'. Bureau Biosecurity verzorgde het onderwerp biosecurity en gaf een overzicht over bioterrorisme. 
  • De studievereniging CODON uit Wageningen vroeg ons voor een lezing voor biotechnologie studenten, om bewustwording rondom bioveiligheid en biosecurity te vergroten. 
  • Bij de opleiding voor gezondheidskundig adviseurs gevaarlijke stoffen (GAGS), mede georganiseerd door de crisisrespons organisatie van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu), kwam biosecurity aan bod. 
  • De Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) vroeg ons om een cursusdag over biosecurity (in het volgende nieuwsbericht meer hierover). 
  • Tijdens het jaarlijkse symposium van het BVF-platform gaf Bureau Biosecurity een lezing aan biologischeveiligheidsfunctionarissen (BVF). 


Indien u biosecurity-bewustwording in uw organisatie naar een hoger niveau wilt brengen kan Bureau Biosecurity wellicht iets voor u betekenen. Wij kunnen een lezing of een interactieve workshop geven, of wij kunnen in een sessie met u meedenken over hoe u zelf biosecurity-bewustwording kunt vergroten. Interesse? Stuur ons een mail. Wij nemen contact met u op over de mogelijkheden.