Sinds dit jaar leidt Nederland het aandachtsgebied “Biosafety and Biosecurity” binnen de internationale Global Health Security Agenda, en is actief betrokken bij de onderwerpen “Antimicrobiële resistentie” en “Zoönoses”.

De Global Health Security Agenda is in 2014 opgericht om de wereld te beschermen tegen dreigingen van infectieziekten in de gebieden safety en security. DeGHSA is een internationaal collectief van ongeveer 60 landen en grote internationale organisaties (zoals WHO, OIE, FAO), die gezamenlijk optrekken tegen infectieziekten. Het doel is om landen van over de hele wereld te verbinden om afspraken te maken om het wereld wijde niveau aan health security te verhogen.

Begin november 2018 vond in Bali, Indonesië, de vijfde Global Health Security Agenda Ministerial Meeting plaats. Nederland was vertegenwoordigd met de ministeries van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en LNV, om gezamenlijk de “One Health”-aanpak van Nederland te onderstrepen in het bestrijden van infectieziekten. De “One Health”- aanpak, waarbij de krachten op het gebied van gezondheidsonderzoek, diergezondheid en milieu worden verenigd met betrekking tot infectieziekten, presenteerde Nederland al in 2016 toen de derde GHSA Ministerial Meeting in Rotterdam werd gehouden.

In Bali heeft de Nederlandse afgevaardigde Minister van Staat Sybilla Dekker aangekondigd dat Nederland vastberaden is in de strijd tegen infectieziekten, en dat Nederland in 2019-2020 deel zal nemen aan het bestuur van de GHSA. Bovendien zal Nederland in 2019 één jaar lang voorzitter van de GHSA zijn, en de activiteiten van de acht GHSA aandachtsgbieden verder ontwikkelen. De aandachtsgebieden zijn:  Biosafety and Biosecurity, Immunization, Surveillance, Emergency Operations Centers, National Laboratory Systems, Workforce Development, Antimicrobial Resistance en Zoonotic Disease. Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en leden van Bureau Biosecurity zullen hier ook een rol in spelen.