Eind 2016 is de publicatie 'Biological Security Threats' uitgebracht door het Deense Centre for Biosecurity and Biopreparedness (CBB). Dit rapport geeft de huidige situatie van biologische dreigingen weer.

Het Deense Centre for Biosecurity and Biopreparedness (CBB) is vergelijkbaar met Bureau Biosecurity in Nederland. Eind 2016 heeft het CBB een publicatie uitgebracht over de huidige situatie van biologische dreigingen. In het stuk wordt ook een gedetailleerd overzicht gegeven van de historie van bioterrorisme variërend van het vroegere biologische wapenprogramma in de Sovjet Unie tot aan de dreiging van ISIS. De invloed van nieuwe technologische ontwikkelingen komen aan de orde, zoals synthetische biologie, CRISPR-Cas en het H5N1 gain-of-function onderzoek. Het CBB geeft door de hele publicatie haar visie op elk onderwerp en concludeert dat de kans op een grote bioterroristische aanval relatief klein is, maar dat de impact wel groot kan zijn. Internationale samenwerking is van belang om toenemende dreiging van bioterrorisme te voorkomen. Bureau Biosecurity heeft nauwe contacten met het CBB, maar ook met andere Europese partners om biosecurity internationaal te verstevigen.