Een recent artikel van De Vries en collega's beschrijft de consequenties voor de medische praktijk in het geval dat er humaan pathogene bacteriën bewust verspreidt worden. Het herkennen van een dergelijke situatie is belangrijk evenals de bewustwording voor verplegend en laboratoriumpersoneel dat hiermee mogelijk te maken kan krijgen.

Hoewel de kans klein is, is de dreiging van bioterrorisme met bacteriën aanwezig. Een recent artikel in het Nederlands Tijdschrift voor Infectieziekten van De Vries, Voordouw en Reubsaet (december 2017), behandelt het bewust verspreiden van humaan pathogene bacteriën en de consequenties hiervan voor de medische praktijk. Om op verspreiding voorbereid te zijn, moet allereerst goede diagnostiek beschikbaar zijn om de bacteriën die gebruikt worden te identificeren. Het herkennen van bacteriën die zijn vermeld op dreigingslijsten, in combinatie met signalen zoals een ziektebeeld dat afwijkt van het reguliere beeld en toename van het aantal gevallen buiten de endemische regio of het seizoen, kunnen wijzen op bioterrorisme. De aandacht richt zich, net als bij een natuurlijke uitbraak, op het behandelen van patiënten en eventueel blootgestelden, bronopsporing en de veiligheid van verplegend en laboratoriumpersoneel. Geconcludeerd wordt dat er in principe gehandeld kan worden als bij een natuurlijke uitbraak, maar het is belangrijk dat medewerkers bewust zijn van de kans op bioterrorimse, en ongewone omstandigheden signaleren en rapporteren. (TIJDSCHR INFECT 2017;12(6):186-95)