In een Policy Forum-artikel in Science van afgelopen week, roepen de achttien auteurs van het artikel, waaronder medewerkers van Bureau Biosecurity van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu), op tot een innovatieve benadering van biosecurity governance.

Veranderingen in technische, sociale en politieke omgevingen en de opkomst van natuurlijke ziekten stellen het systeem van biosecurity governance op de proef. Biosecurity governance is het beleid en de processen die bedoeld zijn om misbruik van biologische wetenschap en technologie te voorkomen of tegen te gaan. Biosecurity governance is nu gebaseerd op traditioneel risicobeheer, wat zich richt op reeds bekende risico’s waar we ons zorgen over moeten maken, zoals risico's van bestaande ziekteverwekkers

Bij de innovatieve benadering van biosecurity governance wordt een meer experimentele aanpak gevolgd, waarbij hypothesen over de relatie tussen biologie, veiligheid en samenleving systematisch worden geanalyseerd en geleerd kan worden door te doen. Hierbij wordt geaccepteerd dat niet alle risico’s vooraf bekend of te voorspellen zijn.

Evans S.W., Beal J., Berger K., Bleijs D.A., Cagnetti A., Ceroni F., Epstein G.L., Garcia-Reyero N., Gillum D., Harkess G., Hillson N.J., Hogervorst P.A.M., Jordan J.L., Lacroix G., Moritz R., ÓhÉigeartaigh S.S., Palmer M.J., Van Passel M. (2020). Embrace experimentation in biosecurity governance. Science 368 (6487), 138-140. DOI: 10.1126/science.aba2932