Synthetische biologie ontwikkelt zich in een rap tempo waardoor het risico bestaat dat de bioveiligheid onder druk komt te staan. Deze discussie werd vorig jaar gevoerd tijdens een Science for Peace and Security Programme Advanced Research Workshop van de NAVO. De uitkomsten zijn samengevat in een artikel dat onlangs gepubliceerd is in het tijdschrift Molecular Systems Biology.

In het artikel worden drie strategieën voorgesteld om de bioveiligheid rondom synthetische biologie te verbeteren. Biosecurity moet worden gezien als een investering in de toekomstige toepasbaarheid van de technologie. Sociale wetenschappers en beleidsmakers moeten hierbij al in een vroeg stadium betrokken worden bij de technologie-ontwikkeling, en coördinatie tussen stakeholders is noodzakelijk om te zorgen voor een aanvaardbaar risico.

Trump BD, Galaitsi SE, Appleton E, et al. Building biosecurity for synthetic biology. Mol Syst Biol. 2020;16(7):e9723. doi:10.15252/msb.20209723