Om de bewustwording ten aanzien van biosecurity binnen uw organisatie te vergroten kunt u, naast middelen als de biosecurity toolkit, de folder en film, ook denken aan eppendrijvers.

De eppendrijvers zijn ontworpen met als doel het vergroten van biosecurity bewustwording. De vorm van de drijver alsmede de tekst op de drijver dragen hieraan bij.

"Keep bad bugs away from people - Keep bad people away from bugs"

De eppendrijver biedt ruimte voor twaalf 1,5-2 ml buisjes en daarnaast is er een uitsparing voor een 50 ml buis.  

Heeft u interesse in deze eppendrijvers, stuur dan een mail naar biosecurity@rivm.nl met als onderwerp eppendrijvers. Vermeld de volgende gegevens: organisatie, uw naam, adres en het aantal eppendrijvers dat u wilt ontvangen.