Op 1 november 2018 vond de vijfde Biosecurity Kennisdag plaats. Net als voorgaande jaren bestond het programma uit een plenair deel, workshops en tijd om bij te praten met uw netwerk.

De volgende Biosecurity Kennisdag staat gepland voor 14 november 2019.

 

Programma 2018

Thema: Perspectieven op Biosecurity

9.00 uur             Ontvangst en registratie

10.00 uur          Welkom door dagvoorzitter André Jacobi, Centrum Veiligheid, RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)

10.10 uur         Actualiteiten rondom biosecurity

                                Rik Bleijs, Bureau Biosecurity, RIVM

10.30 uur         Internationaal biosecurity perspectief

                                Mark van Passel, Centrum voor infectieziektenbestrijding, RIVM

10.50 uur         iGEM: knutselen aan biologische machines

                               Niek Savelkoul, Jurre Steens en Stijn Prinsen, Wageningen University & Research

11.30 uur         De wereld van cybercrime ontmoet biosecurity

                                Recherchekundige Digitaal, Team High Tech Crime, Politie

12.00 uur         Lunch

13.30 uur         Parallelsessie 1

14.45 uur         Pauze

15.00 uur         Parallelsessie 2

16.15 uur         Borrel

Onderwerpen binnen de parallelle sessies

Op de Biosecurity Kennisdag werden ’s middags twee parallelsessies gehouden met verschillende onderwerpen. Alle deelnemers werden ingedeeld voor een dialoogsessie "Samen naar een realistisch biosecuritybeleid". Voor een tweede onderwerp binnen de parallelsessies kon gekozen worden uit één van de drie andere onderwerpen: "Perspectief op de toekomst", "Biosecurity in de praktijk: diagnostiek en biosecurity" of "Dual-use onderzoek en exportcontrole".

 

1. Samen naar een realistisch biosecuritybeleid

In het komend jaar zal de voorgenomen biosecurity wetgeving inhoudelijk worden uitgewerkt door de overheid. In dit wetgevingstraject is het van belang dat de overheid van gedachten wisselt met medewerkers van organisaties voor wie de wetgeving van belang is, om tot realistisch beleid te komen. We werken in deze interactieve workshop toe naar een gezamenlijk beeld van het Nederlandse biosecuritybeleid aan de hand van prikkelende vragen en een goed gesprek.

 

2. Perspectief op de toekomst

Door de snelle ontwikkelingen in de moderne biotechnologie (synthetische biologie, CRISPR/Cas etc) worden er in de komende tien jaar veel nieuwe toepassingen verwacht, waardoor kennis en apparatuur steeds toegankelijker en verkrijgbaarder worden. In deze sessie zullen we een discussie starten om mogelijke dreigingen vanuit geavanceerde biotechnologische technieken te identificeren en wat dit betekent voor biosecurity.

 

3. Biosecurity in de praktijk: diagnostiek en biosecurity

In deze workshop gaan we aan de slag met biosecurity en het perspectief vanuit de diagnostiek: hoe te handelen als je een infectie met een bioterroristisch agens vermoedt? Hoe trek je aan de bel? Waar let je op in het laboratorium? Een interessante sessie aan de hand van casuïstiek en veel voorbeelden. Interessant voor iedereen die zelf betrokken is bij diagnostiek, of voor mensen die een kijkje willen nemen in de biosecurity van een laboratorium: hoe is het in Nederland geregeld?

 

4. Dual-use onderzoek en exportcontrole

Samen met het ministerie van Buitenlandse Zaken verzorgt Bureau Biosecurity deze workshop over de dual-use exportvergunning (EU Europese unie (Europese unie) verordening 428/2009) en de mogelijkheid tot aanvraag van een proefvergunning (sondage). Aan de hand van cases en voorbeelden doorlopen we hypothetische situaties en aanvragen. Je kunt natuurlijk zelf ook voorbeelden inbrengen: dan komen we tot een oplossing of advies.