Op 11 november 2021 heeft de Biosecurity Kennisdag plaatsgevonden. Deze middag heeft fysiek plaatsgevonden in het Mercure hotel in Amersfoort. Evenals voorgaande jaren was er veel aandacht  om te netwerken en met elkaar van gedachten te wisselen over bioveiligheid en dual-use aspecten.

Programma:
 

12.00u   Registratie en inlooplunch

13.00u   Opening door Bureau Biosecurity en update stand van zaken

13.15u   Keynote speaker Prof. dr. Marion Koopmans : SARS-CoV-2 in relatie tot biosafety en biosecurity

14.00u   Parallelsessie 1

15.15u   Koffiepauze

15.30u   Parallelsessie 2

16.45u   Netwerkborrel

Onderwerpen binnen de parallelle sessies

Op de Biosecurity Kennisdag worden twee parallelsessies gehouden met verschillende onderwerpen waar je uit kan kiezen: 

1. Dual-Use onderzoek, hoe ga je ermee om?

Dual-Use onderzoek in jouw organisatie? Hoe herken je onderzoek met mogelijke dual-use risico’s en hoe bespreek je de risico’s met de onderzoeker en in je organisatie? Welke onderwerpen passeren de revue tijdens zo’n gesprek? In deze actieve workshop gaan we hier op in aan de hand van enkele sprekende casussen. Leer van anderen wat in hun organisatie plaatsvindt of hoe zij dit aanpakken.

2. Spionage, hoe herken je dat..?

Spionage beperkt zich niet alleen maar tot bezoeken in het buitenland. Spionage vindt ook plaats binnen allerlei vormen van internationale samenkomsten, ook in eigen land. Veel spionage-activiteiten richten zich op digitale aanvallen, maar de 'ouderwetse' methode van contacten leggen is nog steeds actueel. Om spionage zoveel mogelijk te voorkomen heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken een awareness training ontwikkeld. In deze trainingssessie wordt een inkijk gegeven in spionage, incidenten in Nederland en krijg je handvatten hoe met spionage om te gaan.

3. Bioveiligheidstraining, hoe kan een serious game helpen? 

Bewustwording bij onderzoekers over het belang van bioveiligheid is essentieel voor een geslaagd bioveiligheidsbeleid. In deze workshop spelen we een serious game ‘Cards for Biosafety’ en ervaren we zelf hoe dit niet alleen leuk, maar ook erg leerzaam kan zijn én bijdraagt aan bewustwording. De game is ontwikkeld door de TU Delft/TPM Gamelab en is een kaartspel over risico’s en maatregelen voor scenario’s die zich in een biotechnologisch lab kunnen voordoen. Je argumentatie is bepalend, waardoor zowel senior als junior onderzoekers worden getriggerd om na te denken over wat de mogelijke risico’s en de bijbehorende maatregelen zijn.