Op 10 november 2022 heeft de Biosecurity Kennisdag plaatsgevonden. Deze dag heeft fysiek plaatsgevonden in het Mercure hotel in Amersfoort. Evenals voorgaande jaren was er veel aandacht  om te netwerken en met elkaar van gedachten te wisselen over bioveiligheid en dual-use aspecten.

Programma 2022

9.00 uur    Ontvangst en registratie

10.00 uur    Welkom door dagvoorzitter Saskia Rutjes, Bureau Biosecurity, RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)

10.05 uur    Opening door Jaap van Dissel, Directeur CIb Centrum Infectieziektebestrijding (onderdeel van het RIVM) (Centrum Infectieziektebestrijding (onderdeel van het RIVM)), RIVM

10.30 uur    Actualiteiten rondom biosecurity
                         Rik Bleijs, Bureau Biosecurity, RIVM

10.40 uur    Chemisch/Biologische dreigingsappreciatie
                         Ministerie van Binnenlandse Zaken

11.10 uur    Role of the life science community in strengthening the review of Science & Technology
                          under the Biological Weapons Convention
                         Tatyana Novossiolova, Center for the Study of Democracy, Bulgaria

12.00 uur    Lunch

13.00 uur    De privacy en infosecurity illusieshow
                         Jochem Nooyen

14.00 uur    Parallelsessie 1

15.00 uur    Pauze

15.15 uur    Parallelsessie 2

16.15 uur    Borrel

Onderwerpen binnen de parallelle sessies

Op de Biosecurity Kennisdag worden twee parallelsessies gehouden met verschillende onderwerpen. Je kunt twee parallelsessies kiezen.

1. Spionage op buitenlandse reis

Zakelijke reizen naar het buitenland brengen spionagerisico's met zich mee. Ditzelfde geldt voor langdurig werkzaam zijn in het buitenland. Ben je daar goed op voorbereid? Is de hotel wifi wel zo veilig en is het gebruik van het kluisje op je hotelkamer wel zo slim? In deze workshop worden voorbeelden behandeld en krijg je nuttige tips hoe om te gaan met vertrouwelijke informatie en gegevensdragers voor, tijdens en na je reis naar het buitenland.

2. Dual-Use in jouw organisatie?

Vorig jaar heeft Bureau Biosecurity de Dual-Use Quickscan gelanceerd. We zijn nu een jaar verder en met een enquête hebben we uitvraag gedaan naar jullie bevindingen. In deze workshop gaan we aan de slag met de inbedding in jouw organisatie. Wat zijn de internationale adviezen hiervoor, wat zijn jullie ervaringen en hoe kan Bureau Biosecurity hierbij ondersteunen? 

3. Biosecurity educatie

Een goede voorlichting, training en educatie draagt aan de voorkant bij aan bewustwording en kennisneming over biosecurity, dual-use research of concern en de hieraan verbonden aspecten. Wat is dan de beste manier om educatie vorm te geven dat het ook blijft hangen? Tijdens deze sessie worden vormen van educatie besproken waaronder team based learning en e-learning. Wat zouden jullie willen zien als algemene aanbieding van onderwijs voor onderzoekers en studenten dat wordt ontwikkeld door Bureau Biosecurity? Welke aspecten van biosecurity moeten hierbij aan de orde komen, op welke manier is het aantrekkelijk en praktisch toepasbaar. Deze workshop zal in het Engels gegeven worden.

4. Gedragsverandering bewustwording

Ongeoorloofde toegang, misbruik of diefstal van pathogenen, toxines en gevoelige technologieën vormen een serieuze bedreiging voor onze nationale veiligheid. Menselijk handelen vormt hierin een kwetsbare schakel. Bijvoorbeeld omdat een groot deel van onze keuzes en gedrag intuïtief en automatisch gevormd worden. Meer bewustzijn van psychologische processen die hieraan ten grondslag liggen kan weloverwogen oordeel- en besluitvorming bevorderen en daarmee de veiligheid vergroten. Hier wordt echter meestal weinig aandacht aan besteed. In deze workshop gaan we in op een aantal van deze psychologische processen. We bespreking onder andere de rol van risicoperceptie en gewoontegedrag.