This information is only available in Dutch

Op donderdag 27 oktober 2016 organiseerde Bureau Biosecurity voor de derde keer de Biosecurity Kennisdag. Aan de hand van een informatief ochtenddeel en een interactief middagdeel, boden we gelegenheid tot het opdoen van informatie, het delen van informatie en het actief netwerken!

Programma

Programma

De Biosecurity Kennisdag 2016 vond op donderdag 27 oktober plaats in het Mercure hotel in Amersfoort. Het programma was als volgt:

9.00 uur Ontvangst en registratie

10.00 uur Welkom door dagvoorzitter dr. Sander Banus, Centrum Veiligheid, RIVM; Opening door em. prof. dr. André van der Zande, Directeur-generaal RIVM

10.15 uur  dr. Rik Bleijs, hoofd Bureau Biosecurity “Update over Biosecurity: nationaal en internationaal”

10.45 uur dr. Linda van den Berg, Bureau Biosecurity. Intermezzo: awareness training

11.00 uur Ing. Ton Aben, VieCuri Medisch Centrum, Venlo; Ing. Ruud van den Berg, beveiligingscoördinator, RIVM. “Mystery Visit: Ervaringen van het RIVM en een ziekenhuis”

12.00 uur  Lunch

13.00 uur Workshopsessie 1

14.15 uur  Pauze

14.45 uur Workshopsessie 2

16.00 uur Borrel

1. Kennismaking met Biosecurity

Workshop 1. Kennismaking met Biosecurity

Deze workshop wordt verzorgd door Bureau Biosecurity.

Wat is biosecurity precies, en wat kan ik aan biosecurity doen in mijn organisatie? In deze interactieve workshop wordt een kader geschetst wat biosecurity inhoudt, en wat biosecurity maatregelen kunnen bijdragen aan de veiligheid in uw organisatie. Aan de hand van de Biosecurity Film, de Biosecurity Toolkit, prikkelende scenario’s en tot de verbeelding sprekende voorbeelden en leuke discussieonderwerpen, wordt u op weg geholpen zodat u binnen uw organisatie praktisch met biosecurity aan de slag kunt.

Achtergrondinformatie

- Biosecurity Toolkit

- Aanvraagformulier Verklaring Omtrent het Gedrag Natuurlijke Personen (VOG NP) (december 2015)

- Handleiding Screening Medewerkers CBRN (juni 2014)

- NCTV factsheet: Wat leveren extra maatregelen mijn organisatie op? (maart 2013)

- NCTV folder: CBRN-security begint met een zelfanalyse (maart 2014)
- 'Strengthening Risk Governance in Bioscience Laboratories' by Gaudioso et al. (2009) (pdf)

2. Kwetsbaarheidsanalyse

Workshop 2. Kwetsbaarheidsanalyse

Presentatie van de nieuwe webtool (sneak preview) door Bureau Biosecurity.

In deze workshop gaan we aan de slag met een testversie van de kwetsbaarheidsanalyse, een nieuwe webapplicatie van Bureau Biosecurity. Aan de hand van vragen en scenario’s kunt u de biosecurity-kwetsbaarheden van uw organisatie in kaart brengen. De kwetsbaarheidsanalyse kunt u gebruiken als onderdeel van een risico-analyse, en gaat verder dan de snelle scan die de Biosecurity Toolkit van uw organisatie maakt. In deze workshop is ruimte voor discussie en het bespreken van scenario’s. En natuurlijk horen wij graag uw feedback op onze nieuwe webtool!

Presentatie

Download presentatie (pdf)

3. Inbraak veroorzaakt uitbraak

Workshop 3. Inbraak veroorzaakt uitbraak

Workshop over fysieke beveiliging en materiaalbeveiliging, verzorgd door ing. Ruud van den Berg, beveiligingscoördinator, RIVM.

Fysieke beveiliging en materiaalbeveiliging hebben veel met elkaar te maken. Aan de hand van voorbeelden en scenario’s wordt de noodzaak van fysieke beveiliging en materiaalbeveiliging voor de organisatie, de maatschappij en de medewerker toegelicht. Op interactieve wijze discussiëren we over situaties, maatregelen en oplossingen, en komen we tot praktische handvaten om maatregelen te treffen. Want niemand wil dat een inbraak een uitbraak veroorzaakt!

4. De vreemde eend in de bijt

4. De vreemde eend in het lab

Oefening met betrekking tot personeel en veiligheid, verzorgd door Bureau Biosecurity.

Personeel dat goed functioneert en elkaar vertrouwd is essentieel voor het veilig kunnen werken in hoogrisico-laboratoria. Is een achtergrondscreening de enige manier om personeel te testen? Hoe oordeelt u en hoe besluit u bij een verdachte situatie? Merkt u veranderend gedrag van medewerkers op? In deze interactieve workshop komen we aan de hand van scenario’s en een rollenspel tot vijf stappen die een organisatie zou kunnen nemen in het kader van personeel en veiligheid. Want hoe ontdek je op het lab de vreemde eend in de bijt?

Achtergrondinformatie

- NCTV Beveiliging CBRN-stoffen

- Aanvraagformulier Verklaring Omtrent het Gedrag Natuurlijke Personen (VOG NP) (december 2015)

- Handleiding Screening Medewerkers CBRN (juni 2014)

 

5. Mogelijk dual-use onderzoek: wat nu?

Workshop 5. Mogelijk dual-use onderzoek: wat nu?

Workshop over het aanvragen van sondage en exportvergunning, verzorgd door drs. Gerlof Kruidhof, Exportcontrole Strategische Goederen, Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Onderzoek wat mogelijk misbruikt kan worden door kwaadwillenden: kunnen we dat nou wel of niet doen in onze organisatie?  Wat kunt u doen als u twijfelt of er sprake is van dual-use onderzoek?  Samen met het ministerie van Buitenlandse Zaken verzorgt Bureau Biosecurity deze workshop over de dual-use exportvergunning (EU verordening 428/2009) en de mogelijkheid tot aanvraag van een proefvergunning (sondage). Aan de hand van cases en voorbeelden doorlopen we hypothetische situaties en aanvragen. U kunt natuurlijk zelf ook ingewikkelde voorbeelden inbrengen: dan komen we tot een oplossing of advies!

Achtergrondinformatie

- Export controle Rijksoverheid (met o.a. handboek strategische goederen)
- Douane (Centrale Dienst voor In- en Uitvoer)
- Formulier indelingsverzoek
- Formulier vergunningaanvraag (sondage gaat volgens hetzelfde formulier)
- Dual-Useverordening