This information is only available in Dutch

Op 30 oktober en 13 november heeft Bureau Biosecurity de eerste landelijke Biosecurity Workshopdagen georganiseerd. Meer dan tweehonderd deelnemers zijn in verschillende workshop aan de slag gegaan met biosecurity.

Om bekendheid aan biosecurity te geven en om handvatten te bieden voor biosecurityvraagstukken heeft Bureau Biosecurity op 30 oktober en 13 november landelijke Biosecurity Workshopdagen georganiseerd. Deze opzet bleek zeer geslaagd en de dagen zijn door meer dan tweehonderd deelnemers goed bezocht. De verschillende workshopsessies werden begeleid door experts vanuit het veld, vanuit de overheid en vanuit het Bureau. De deelnemers vormden een gemengd publiek uit verschillende werk- en vakgebieden. Door het samenbrengen van deze verschillende disciplines is een nieuw netwerk ontstaan. De deelnemers spraken hun waardering uit over de dag en beoordeelden de hele dag gemiddeld met een 7,6.

In de ochtend van het dagprogramma werd het beleidstraject van de overheid nader toegelicht en kwamen de basisbeginselen ten aanzien van biosecurity aan bod. Download hier de presentatie van de NCTV en VWS. In de middag werden verschillende interactieve workshops gegeven. Door op de onderstaande workshops te klikken kunt u meer informatie (links, presentaties etc) over de workshop vinden.

1. Kennismaking met biosecurity

Workshop 1. Kennismaking met Biosecurity

Deze workshop werd verzorgd door Bureau Biosecurity.

Heeft u (beperkte) kennis over biosecurity? En wilt u zich verder verdiepen in deze algemene kennis? Of is het bedrijf of de instelling waar u werkt hier al mee bezig en weet u nog niet precies wat er nu allemaal onder wordt verstaan? Dan is deze workshop iets voor u! In deze workshop wordt een eerste kader geschetst wat biosecurity nu precies inhoudt. U wordt op weg geholpen zodat u binnen uw organisatie praktisch met biosecurity aan de slag kunt. In de workshop wordt de Biosecurity Toolkit toegelicht en krijgt u de gelegenheid om deze toolkit uit te proberen.

Presentatie

Download presentatie (pdf)

Achtergrondinformatie

- Biosecurity Toolkit
- 'Strengthening Risk Governance in Bioscience Laboratories' by Gaudioso et al. (2009) (pdf)

2. Hoe trek ik mijn baas over de streep

Workshop 2. hoe trek ik mijn baas over de biosecurity streep? (Management en organisatie)

Ing. T. Aben, VieCuri Medisch Centrum, Venlo; Dr. P. Odinot, Coördinator Biologische Veiligheid, Universiteit Utrecht; Dr. C.S. Vos, Biologische Veiligheid, Universiteit Utrecht

Worstelt u ook met vragen als: ‘Hoe krijg ik mijn management overtuigd van het nut van biosecurity?’, ‘Hoe krijg ik ze over de streep om iets te doen aan biosecurity?’ of ‘Hoe krijg ik biosecurity op de agenda?’. In deze workshop gaan ervaringsdeskundigen in op deze vragen en geven ze u ideeën hoe u dit in uw eigen organisatie kunt organiseren.

Presentatie

Download presentatie (pdf)

Achtergrondinformatie

- Biosecurity Toolkit
- Integrale veiligheid Hoger Onderwijs
- Drivers for Implementing Biorisk Management Systems, pagina 18 - Sandia Report

3. Hoe zeker ben ik van mijn collega's

Workshop 3. hoe zeker ben ik van mijn collega's?

NCTV, Ministerie van Veiligheid en Justitie, Den Haag

Personeelsmanagement is een belangrijk onderdeel van biosecurity. Bij het aanstellen van nieuw personeel is het van belang om de achtergrond van de betreffende persoon na te gaan. Maar ook personeel dat al in dienst is kan opeens ander gedrag gaan voorkomen, zoals alleen werken op ongebruikelijke tijdstippen. In deze workshop wordt het nut en de noodzaak van personele screening uitgelegd en wordt uitleg gegeven over de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en Verklaring van Geen Bezwaar (VGB). Tevens wordt besproken hoe u de security awareness binnen uw organisatie kunt verhogen.

Presentatie

Download presentatie (pdf)

Achtergrondinformatie

- Biosecurity Toolkit
- Handleiding Screening Medewerkers CBRN****
- Leidraad aanwijzing vertrouwensfuncties ****

4. Kan dit, mag dit en willen we dit?

Workshop 4. Kan dit, mag dit en willen we dit?

Dr. J.J.G. van der Bruggen, Secretaris Commissie Biosecurity, KNAW; Dr. S. van der Burg, IQ healthcare, Radboudumc, Nijmegen; Mr. drs. V. Rerimassie, Rathenau Instituut, Den Haag

Wat houden bio-ethiek en dual use in, en wat houdt het in voor uw organisatie? Welke discussies spelen er op het gebied van het werken met hoogrisico pathogenen en wanneer is er sprake van dual use? Samen met ervaringsdeskundigen en experts wordt met de vragen ‘Kan dit?’, ‘Mag dit?’ en ‘Willen we dit?’ dieper ingegaan op de thema’s bio-ethiek en dual use.

Presentatie

Download presentatie (pdf)

Achtergrondinformatie

- Biosecurity Toolkit
- KNAW Een gedragscode voor Biosecurity - 2007
- KNAW Advies 'Bouwen aan Biosecurity' - 2013

5. Help, (informatie over) mijn beestje moet de grens over!

Workshop 5. Help, (informatie over) mijn beestje moet de grens over!

Drs. K. J. Steenhoek, Exportcontrole, Ministerie van Buitenlandse Zaken, Den Haag; Dr. G. van Willigen, Coordinator CBRN Safety & Security, LUMC, Leiden

Heeft u een hoogrisico pathogeen in huis dat naar Azië gestuurd moet worden? Wilt u interessante data over een nieuw pandemisch virus presenteren? Hoe zit het ook alweer met wetten en regels? In deze workshop worden vragen rondom transport- en exportvergunningen bediscussieerd en beantwoord.

Presentatie

Download presentatie (pdf)

Achtergrondinformatie

- Exportcontrole dual-use goederen
- Europese dual-use verordening nr. 428/2009
- BVF Plarform - Transport

6. Blik op de toekomst: creatief met genen en DNA

Workshop 6. Blik op de toekomst: creatief met genen en DNA

Dr. Ir. C. J. B. van der Vlugt, senior beoordelaar genetische modificatie, RIVM, Bilthoven; Dr. M. W. J. van Passel, projectleider, RIVM, Bilthoven; Dr. I. Janse, onderzoeker milieumicrobiologie en moleculaire biologie, RIVM, Bilthoven

Synthetische biologie is het (her-)ontwerpen van biologische systemen waarbij gebruik gemaakt kan worden van genetisch materiaal als bouwsteen. Hierbij maken synthetisch biologen vaak gebruik van genetische modificatie. Door het ombouwen van bestaande bacteriën of virussen kunnen nieuwe ziekteverwekkers ontstaan die misschien misbruikt kunnen worden. Wat kun je doen in het kader van safety en security in relatie tot synthetische biologie?

Presentatie

Download presentatie (pdf)

Achtergrondinformatie

- Creation of a Bacterial Cell Controlled by a Chemically Synthesized Genome - Science 2 July 2010
- Realizing the potential of synthetic biology - Nature Reviews Molecular Cell Biology 15,289–294
- Synthetic biology and biosecurity: challenging the "myths" - Front Public Health. 2014 Aug 21;2:115
- Scientists Print Ebola Test Onto Tiny Bits Of Paper
- What is Synthetic Biology? Youtube film
- The Factory of Life; een overzicht van The Scientist
- Biohacking. TED lezing over DIY biologie
- International Gene Synthesis Consortium (IGSC) - Harmonized Screening Protocol

7. Inbraak veroorzaakt uitbraak

Workshop 7. Inbraak veroorzaakt uitbraak

Ing. R. van den Berg, beveiligingscoördinator, RIVM, Bilthoven; Ing. H. Westerling, Senior Adviseur Informatiebeveiliging, RIVM, Bilthoven

Drie verschillende vormen van beveiliging die veel met elkaar te maken hebben komen in deze workshop aan bod. Aan de hand van voorbeelden wordt de noodzaak van fysieke beveiliging en informatiebeveiliging toegelicht. Daarnaast is er uitleg over de uitvoering van een kwetsbaarheidsanalyse voor het werk met hoogrisico pathogenen en de daarbij behorende maatregelen die eventueel genomen zouden kunnen worden.

 

Presentatie

Download presentatie (pdf)

Achtergrondinformatie

- Biosecurity Toolkit
- Zelfanalysemodule CBRN security
- Platform voor Informatiebeveiliging
- Nationaal Cyber Security Centrum
- Centrum Informatiebeveiliging en Privacybescherming
- European Union Agency for Network and Information Security
- Open Web Application Security Project