This information is only available in Dutch

Als vervolg op de workshopdagen van 2014 heeft Bureau Biosecurity op donderdag 26 november een netwerkdag georganiseerd.

Waar de workshopdagen in 2014 er voornamelijk op gericht waren om bekendheid te geven aan biosecurity, stond de netwerkdag in 2015 in het teken van verbinden en kennis uitwisselen. Na een introductie door inspirerende sprekers, waaronder professor Dando, zijn de deelnemers met hun eigen biosecurity-vraagstukken aan de slag gegaan. Door middel van interactieve sessies zijn problemen, uitdagingen én oplossingen aan bod gekomen. Daarnaast was er voldoende ruimte om het netwerk te verstevigen en om ervaringen uit te wisselen. In de evaluatie leest u meer over de bevindingen van de deelnemers.

Keynote speaker: Prof dr. Malcolm Dando

Malcolm Dando is emeritus professor International Security aan de Universiteit van Bradford. Hij is van origine bioloog, en heeft onderzoek gedaan naar het Chemische Wapens Verdrag (CWC) en het Biologische Wapens Verdrag (BTWC). Prof Dando heeft een grote variëteit aan publicaties op zijn naam staan over biologische wapens, oorlogsvoering en internationale security-vraagstukken. Eén van zijn meest recente boeken is het tekstboek ‘Do No Harm: Safeguarding Science in the 21st Century’, dat uitkomt in december 2015. Het boek is bedoeld als lesmethode voor studenten in de levenswetenschappen en gaat onder andere over biosecurity en dual-use onderzoek.

Evaluatie Biosecurity Netwerkdag 2015

Evaluatie Biosecurity Netwerkdag 2015

Op 26 november 2015 heeft Bureau Biosecurity een biosecurity netwerkdag georganiseerd, met als doel het faciliteren van een netwerk en het uitwisselen van ervaringen en good practices. Deelnemers aan deze dag hebben na afloop een evaluatieformulier ontvangen om de bevindingen van deze dag te delen, zodat Bureau Biosecurity in de toekomst nog beter op behoeftes vanuit het veld kan inspelen. In totaal waren er 64 deelnemers, waarvan 36 het evaluatieformulier hebben ingevuld.

 

Algemene indruk

Tijdens het plenaire deel in de ochtend was een groot deel van de tijd gereserveerd voor professor Dando, emiritus hoogleraar International Security, van de Bradford Universiteit, Verenigd Koninkrijk. Men vond zijn lezing inspirerend en zeer interessant, maar te ver af staan van de Nederlandse situatie. Er is meer behoefte aan informatie over de stand van zaken in Nederland en daar mag meer tijd voor gereserveerd worden.
Om het netwerken te bevorderen zijn de deelnemers zowel in de ochtend als in de middag in kleine groepen aan de slag gegaan. In de ochtend zijn aan de hand van vier thema’s voornamelijk biosecurity-problemen en -knelpunten geïdentificeerd, terwijl de focus van de middagsessie lag op het bespreken en delen van mogelijkheden en good practices. Het middel ‘brainwriting’ voor het aanleveren van oplossingen op knelpunten werd ervaren als een goede en leuke werkwijze die veel bruikbare tips opleverde.
Het werken in kleine groepjes tijdens de interactieve sessies werd positief ontvangen. De sfeer was open en informeel, en ook buiten de sessies om was voldoende ruimte om met elkaar in gesprek te gaan. De vraag of de netwerkdag voldeed aan de verwachtingen werd dan ook door meer dan 80% van de deelnemers die de evaluatie hebben ingevuld positief beantwoord.
Om de dag een leuke twist te geven en de ‘after-lunch-dip’ te vermijden was theatergroep Nieuw Leiden met hun show ‘Zo ben ik nou eenmaal’ uitgenodigd. Het theater intermezzo werd goed ontvangen (beoordeeld met een ruime 8). Het was herkenbaar, gaf energie en voor sommige deelnemers bracht het ook inspiratie voor het middagprogramma.

 

Waar is behoefte aan?

Ondanks dat tijdens deze dag de nadruk op het netwerken lag, is gebleken dat er ook behoefte is aan meer inhoudelijke informatie. Men vindt het belangrijk om op de hoogte te blijven van de situatie rondom biosecurity in Nederland, zowel op politiek niveau als de activiteiten van Bureau Biosecurity.
Het merendeel van de ge-enquêteerde deelnemers (72%) wil dat Bureau Biosecurity jaarlijks een vergelijkbare dag organiseert. Het netwerken wordt daarbij belangrijk gevonden, maar er is ook behoefte aan meer diepgang van biosecurity gerelateerde onderwerpen en praktijkvoorbeelden. Zoals meer informatie over: de inzet van een mysterie-guest en de ‘buit’ daarvan; train-de-trainer sessies voor het geven van awareness training; praktijksituaties en bijbehorende oplossingen en inzet van de toolkit voor en na het treffen van maatregelen. De deelnemers gaven aan dat er vanuit de praktijk veel van elkaar te leren valt, en zien voor Bureau Biosecurity een taak om als verbindende factor kennis in kaart te brengen en te faciliteren in het delen van deze kennis met het biosecurity-netwerk.

Programma Netwerkdag 2015

Programma Netwerkdag 2015

9.15 uur - Ontvangst en aanmelding

9.45 uur - Opening door Dr. E.C.M. van Schie, directeur Milieu en Veiligheid, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en welkom door dagvoorzitter Dr. S. Banus, Centrum Veiligheid, RIVM

10.00 uur - Dr. D.A. Bleijs, hoofd Bureau Biosecurity. "Stand van zaken biosecurity in Nederland"

10.15 uur - Prof. dr. M.R. Dando, International Security, Universiteit van Bradford. "International Developments in the Field of Biosecurity: Past, Present and Future Possibilities"

11.00 uur - Interactieve sessie deel I, met de onderwerpen:
• Fysieke beveiliging
• Personeelsscreening
• Management en organisatie
• Awareness vergroten

12.00 uur - Lunch

13.15 uur - Theater intermezzo door Nieuw Leiden met hun show 'Zo ben ik nou eenmaal'

14.15 uur - Koffie/thee pauze

14.30 uur - Interactieve sessie deel II, oplossingsgericht werken d.m.v. 'Brainwriting'

16.00 uur - Sluiting en netwerkborrel