Deze vierde editie van WHO Laboratory biosafety manual bouwt voort op het risicobeoordelingskader dat in de derde editie is geïntroduceerd. De te nemen risicobeheersmaatregelen zijn ingedeeld in drie niveaus, waarbij de inschatting van veiligheidsmaatregelen per geval kunnen worden afgewogen tegen de werkelijke risico’s van het werken met biologische agentia.

Deze nieuwe, op feiten- en risico-gebaseerde, benadering is erop gericht om beheersmaatregelen optimaal te gebruiken en relevante biosafety en biosecurity richtlijnen en best practices in laboratoria mogelijk te maken. Hierbij wordt rekening gehouden met specifieke omstandigheden en prioriteiten, waardoor er een zo goed mogelijke balans is tussen de toegankelijkheid van onder andere klinische laboratorium zonder dat de veiligheid in gevaar gebracht wordt.

De WHO Laboratory Biosafety Manual (LBM) wordt op alle niveaus van klinische en laboratoria en andere biomedische sectoren wereldwijd op grote schaal gebruikt en dient als een wereldwijde standaard die best practices presenteert en trends zet op het gebied van bioveiligheid. De LBM moedigd landen aan om basisconcepten op het gebied van biologische veiligheid te erkennen en te implementeren en om nationale richtlijnen te ontwikkelen voor het veilig omgaan met biologische agentia in laboratoria.

Link: https://www.who.int/publications/i/item/9789240011311