U bevindt zich op: Home Pijlers

Pijlers

De kans op misbruik van biologische agentia kan worden verkleind of misschien zelfs worden voorkomen als er maatregelen worden getroffen het gebied van beveiliging. Deze maatregelen kunnen ingedeeld worden acht verschillende pijlers en hebben als doel het beveiligen van biologische agentia en opgedane kennis.

Acht pijlers

De acht pijlers die van belang zijn voor de beveiliging van biologisch agentia zijn; bewustwording, personeel, transport, informatie, materiaal, respons, organisatorisch en fysiek. Deze thema’s zijn ook van belang voor biosafety, maar vereisen vanuit biosecurity oogpunt net een andere beoordeling. De pijlers worden afzonderlijk toegelicht en tevens worden er specifieke tips en good practices weergegeven.

Toolkit

Met behulp van de biosecurity zelfscan toolkit is het mogelijk om aan de hand van specifieke vragen behorend bij de acht pijlers van biosecurity een beeld te vormen van de huidige stand van zaken ten aanzien van biosecurity binnen uw organisatie. Afhankelijk van de pijler zal er in mindere of meerdere mate een wettelijke grondslag zijn waar aan voldaan moet worden. Aangezien wettelijke kaders grotendeels nog ontbreken, zal in de meeste gevallen worden teruggevallen op good practices zoals beschreven in de laboratory biorisk management standard (CWA 15793:2008) en de KNAW gedragscode voor biosecurity.

Zoeken:

Service