U bevindt zich op: Home Kennisplein Nieuwsberichten Kamerbrief met reactie op het KNAW-advies "Bouwen aan Biosecurity"

Kamerbrief met reactie op het KNAW-advies "Bouwen aan Biosecurity"

Dit is een kamerstuk van de Rijksoverheid. Staatssecretaris Dekker (OCW) en minister Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) sturen de Tweede Kamer een reactie op het advies 'Bouwen aan Biosecurity; beoordelen van dual-use-onderzoek' van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW).

Op 4 december 2013 is het KNAW-advies “Bouwen aan biosecurity: beoordelen van dual-use-onderzoek”, aangeboden aan de Kamer (Tweede Kamer, vergaderjaar 2013-2014, 28 807, nr. 161). De directe aanleiding voor dit advies was het onderzoek van de Rotterdamse viroloog prof. dr. R.A.M. Fouchier naar het vogelgriepvirus en het feit dat voor het publiceren van de onderzoeksresultaten een vergunning nodig was vanwege het exportcontrolebeleid van Nederland. Hierbij treft u de reactie aan op dit advies. Deze reactie moet gezien worden in de context van het integrale bioveiligheidsbeleid dat interdepartementaal wordt vormgegeven.

Het belang van bioveiligheid wordt onderschreven door de betrokken departementen (de ministeries van V&J, VWS, EZ, BZ, DEF, OCW, I&M en SZW).

Download kamerbrief (pdf document)

Zoeken:

Service