U bevindt zich op: Home Pijlers Transport

Transport

Transport en export van risicovolle biologische agentia dient te voldoen aan internationale regels, en moet gedocumenteerd en gecontroleerd te worden. Zorg dat er procedures voor het verzenden en ontvangen zijn, en laat het transport door gecertificeerde transporteurs uitvoeren. Voor zowel intern als extern transport kunnen procedures aangaande verantwoordelijkheden en controles gelden.

Grondslag

ADR (wegtransport) en IATA (luchtvervoer) en handboek strategische goederen.

Wet vervoer gevaarlijke stoffen

EU Dual use directive:

Het ADR is het verdrag voor het internationale vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg. ADR is de afkorting van 'Accord européen relatif au transport international de marchandises Dangereuses par Route'. Volgens het ADR moeten stoffen en producten worden ingedeeld op basis van hun gevaarseigenschappen.

EVO heft een integrale security toolkit voor transport ontwikkeld:

OECD best practice guidelines on biosecurity for BRCS:

Zoeken:

Service